(P) Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași – Facultatea de Bioinginerie Medicală

postare-bioinginerie-imagine blog

Facultatea de Bioinginerie Medicală din cadrul Universităţii de Medicinǎ și Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată și certificată ARACIS/IEP-EUA și pregateşte specialişti în douǎ domenii de licenţǎ:

Domeniul Științe Inginerești Aplicate cu specializarea Bioinginerie;

Domeniul Sănătate cu specializarea Balneofiziokinetoterapie şi recuperare.

 

Specializări Bioinginerie Balneofiziokinetoterapie și recuperare
Număr de locuri 90 de locuri 60 fără taxă

28 cu taxă în lei

2 cu taxă în valută

100 de locuri 69 fără taxă

1 fără taxă (candidati de etnie rromă)

28 cu taxă în lei

2 cu taxă în valută

Acte necesare la înscriere Diplomă de bacalaureat (adeverință de bacalaureat), Foaia matricolă, Adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie, 3 fotografii tip buletin de identitate, Chitanță care atestă achitarea taxei de înscriere
Taxa de înscriere 150 lei 250 lei
Unde se poate plăti taxa de înscriere -Casieria U.M.F. ”Grigore T. Popa” situată în corpul Facultății de Farmacie, parter

– La orice sediu BRD în contul deschis la B.R.D.-S.A. Iași, IBAN RO52BRDE240SV02421982400,

CF 4701100, Cod taxă 1593, Cod Facultate de Bioinginerie Medicală 0401

Se va menționa că suma reprezintă contravaloarea taxei de înscriere pentru specializarea Bioinginerie sau Balneofiziokinetoterapie și recuperare (în funcție de specializarea la care vă înscrieți)

Perioada înscrierilor 18 – 22 iulie 2016
Orar înscriere Zilnic în intervalele orare 8.00 – 13.00 și 14.00 – 19.00
Data și ora desfășurării examenului 25 iulie 2016

Ora începerii examenului – 10.00

Ora intrării candidaților în săli – 8.30

Număr de întrebări tip grilă ȋn teză 45 fizică sau

45 chimie organica sau

10 matematică

45 biologie sau

45 chimie organică

Sala de concurs Repartiția candidaților pe săli de concurs va fi afișată pe site-ul www.umfiasi.ro după încheierea înscrierilor pe data de 23 iulie 2016
Identificarea sălii de concurs Se poate identifica sala de concurs pe data de 24 iulie 2016 după ora 14.00.

Candidații ȋşi vor verifica numele pe listele afișate pe ușa sălii de concurs.

Intrebări, nelămuriri decanat@bioinginerie.ro

0232 213573

Pentru candidaţii la specializarea Bioinginerie, care optează pentru disciplina Matematică, pot fi găsite modele de subiecte rezolvate la adresa http://bioinginerie.ro/Admitere2016/Studiidelicen%C5%A3%C4%83.aspx

Pentru alte informaţii accesaţi www.bioinginerie.ro sau pe facebook la adresa: https://www.facebook.com/Facultatea-de-Bioinginerie-Medical%C4%83-Ia%C5%9Fi-445688695625339/?fref=ts

Vezi toate detaliile privind ADMITEREA la Facultatea de Bioinginerie Medicală Iași, descrierea specializărilor, actele necesare pentru înscriere și datele de contact ale facultăţii: https://www.adservio.ro/admitere/facultatea-de-bioinginerie-medicala-31

        ScreenHunter_299 Jul. 18 14.38 ScreenHunter_301 Jul. 18 14.39

Alte articole interesante

Facultatea de Economie – admitere 2017 Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi organizează admitere, pe locuri cu taxă, la nivel de studii universitare de licenţă, pentru formele de învăţ...
Cros pentru școli: saga continuă Fundația Comunitară Iași se pregătește de cea de a 3-a ediție a evenimentului Cros pentru școli, încărcată cu o triplă doză de ambiție, entuziasm ...
Poți fi unul dintre cei care schimbă lumea, fii student la USAMV Iași! Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi pregătește ingineri pentru agricultură, horticultură, prot...
(P) IEEA formează specialişti în domeniul ingineriei electrice, energetice, managementului și al informaticii aplicate Cine suntem? Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi – calificativ ARACIS – GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT UNIVERSITATE DE CERCETARE AVANSATĂ ...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *